2. Dünya Savaşı Tarihi, Özeti, Nedenleri ve Sonuçları

2. Dünya Savaşı Tarihi, Özeti, Nedenleri ve Sonuçları

30’dan fazla ülkenin yer aldığı, yaklaşık 100 milyon personelin hazır bulunduğu ve neticesinde 70 – 85 milyon insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı, Kimler Arasında Oldu? 2. Dünya Savaşı Tarihi, Özeti, Nedenleri ve Sonuçları gibi soruların cevapları ve daha detaylı tüm bilgiler haberimizde…

2. Dünya Savaşı Tarihi ve Özeti

1939 – 1945 yılları arasında cereyan eden 2 Dünya Savaşı’na giden yolda, 1. Dünya Savaşı’nın mağlup devletlerinden olan Almanya büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyaydı. İtilaf Devletleri ile Versay Barış Antlaşması’nı imzalanmış olması da Almanya’yı askeri açıdan zor bir pozisyona düşürmüştü. Tüm bu olumsuz şartların neticesinde 1933 senesinde Adolf Hitler Alman Şansölyesi oldu ve bir silahlanma gayreti içerisine girdi. Öte yandan 1. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinden olan İtalya’da da benzer bir durum söz konusuydu. Kazanan tarafta olmalarına rağmen kendisine vadedilenlerin gerçekleşmediğini düşünen İtalya’da da Benito Mussolini saldırgan bir tavır takınmıştı. Tüm bu bilgiler ışığında, 1935 yılında İtalya’nın Habeşistan’ı, 1937’ de ise Japonya’nın Çin’i İşgal etmesiyle dünyada artan gerilim 1939 yılında Almanya’nın Polonya işgaliyle birlikte tepe noktasına ulaşmıştı.

Polonya’nın işgali üzerine önce Fransa ve Birleşik Krallık akabinde de Avustralya ve Yeni Zelanda Almanya’ya savaş ilan ettiler ve 2. Dünya Savaşı 1939 yılında resmen başlamış oldu. Bu tarihten itibaren, dünyanın farklı yerlerinde farklı kuvvetler arasında sayısız muharebe cereyan etti. 1940’ a gelindiğinde Batı Avrupa’nın neredeyse tamamını ele geçiren Almanya, gözünü Sovyetler Birliğine dikmişti. 1941 yılında Almanya, Barbarossa Harekatı’nı başlatarak Sovyetleri istila etti. Moskova önlerine kadar gelen Alman birlikleri, 1942 yılında Stalingrad şehrine ulaşmıştı. Fakat bu noktadan sonra işler Almanlar için umdukları gibi gitmeyecekti. Gerek olumsuz kış şartları gerekse de Sovyet direnci karşısında çaresiz kalan Almanya geri çekilmeye başladı. Almanları takip eden Rus birliklerinin Berlin’e girmeleri ve diğer müttefiklerin de Normandiya Çıkarması’yla Fransa’daki Alman işgaline son vermeleri sonucu 1945 senesinde Almanya teslim oldu.

2. Dünya Savaşı Kimler Arasında Oldu?

2. Dünya Savaşı da tıpkı 1. Dünya Savaşı’nda olduğu iki blok arasında gerçekleşmiştir. Bu bloklardan birisi Mihver Devletler olarak adlandırılırken diğer grup ise Müttefik Devletler olarak isimlendirilmiştir. İkinci Dünya Savaşına Katılan Devletler şu şekildedir:

Mihver Devletleri

Müttefik Devletler

İkinci Dünya Savaşı Nedenleri

İkinci Dünya Savaşı’nı Kim Kazandı?

1945 yılında Almanya’nın savaştan çekilmesi ve Japonya’nın teslim olması neticesinde, Abd, Sovyetler Birliği ve İngiltere başta olmak üzere Müttefik Devletler İkinci Dünya Savaşı’nın kazananı olmuşlardır.

İkinci Dünya Savaşının Sonuçları

sizlere brinstagram.com farkıyla sunulmuştur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.