Nazar duası okunuşu…

Nazar duası okunuşu...

Nazar ya da kem göz, kişinin başına kaza ya da bela gelmesine neden olduğuna inanılan bakış açısıdır. Bu kavramın toplumumuzda bir karşılığı bulunurken nazardan korunmak için okunacak dualar ile olası kötülükler önlenmeye çalışılır. Başta bebekler için olmak üzere, aileye ya da kendine nazar duası okumak önemlidir. Bu yüzden, herkesin nazara karşı okunacak dualar, ayetler ve sureleri bilmesi gereklidir. Nazardan kurtulma duaları, ayetleri ve sureleri arasında en etkili olanın Peygamber Efendimizin okuduğu Nazar Duası olduğu kabul görür. Bu nedenle, kötülüklerden ve kem gözden korunmak için sık sık Nazar Duası okunuşu yapılır. Nazar Duası Arapça yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamı ile okunuşu hakkında detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

NAZARDAN KORUNMA DUALARI

Her türlü nazar, kem göz, kötülük ve şerden korunmak için belirli ayetleri, sureleri ve duaları okumanız gerekmektedir. Nazar duaları olarak da bilinen bu ayetler ile sureler, okunduktan sonra nazar değen kişinin üzerinde adeta bir kalkan oluşturur. Nazara karşı okunacak Nazar Duası Türkçe okunuşu, Arapça yazılışı ve anlamı şu şekildedir:

NAZARA KARŞI DUA: NAS SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

NAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

NAZARA KARŞI DUA: FELAK SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

FELAK SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

NAZARA KARŞI DUA: KALEM SURESİ 51. VE 52. AYET

Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.

ANLAMI

Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.

NAZARA KARŞI DUA: AYETEL KÜRSİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU NAZAR DUASI

Hz. Peygamber (s.a.s.), torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri kötülüklerden, şerden korumak için onlara dua okurdu. Hz. Muhammed’in okuduğu bu duanın, nazar duaları arasında en etkilisi olduğuna inanılmaktadır. Peygamberimiz şu nazar duasını okurdu:

Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh

PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU NAZAR DUASININ TÜRKÇE ANLAMI

“Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.”

NAZAR NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Sözlükte “bakmak, görmek; düşünmek” anlamındaki nazar kelimesi Türkçe’de “beğenilen bir şeye kıskançlıkla bakmak ve zarar verecek şekilde onu etkilemek” mânasında nazar etmek (göz değmek), Arapça’da ise nazra (isâbetü’l-ayn) şeklinde kullanılır.

NAZARA NE İYİ GELİR?

Kem gözlerden ya da nazardan koruduğuna inanılan yöntemler her toplumda farklılık gösterir. Nazara karşı ne iyi gelir sorusunun yanıtı olarak, İslam dininde bazı hadislerde nazardan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in nazardan korunmak için okuduğu dualardan bahsedilmiştir. Nazar veya İn Yekad ayeti, Müslüman halkların yaşamlarında en çok kullandığı ve aynı şekilde kâmil bir şekilde yazarak nazardan korunmak amacıyla evlerin girişlerine astığı Kur’an-ı Kerim ayetlerden birisidir.

NAZARDAN NASIL KORUNULUR?

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.” (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Göz değmesi (nazar) haktır.” (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için; “Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var.” (Buhârî, Tıb, 35) demiştir.

Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32).

NAZAR NASIL GEÇER?

KİMLER DAHA ÇOK NAZAR EDER?

Nazar kavramı, daha çok kıskançlık duygusunun eşlik ettiği zarar verici etkiye sahip göz ve bakışla ilişkilendirilse de herhangi bir canlı yahut objeye yönelik hayranlık ve övgü sözleri de etkisi açısından nazar kapsamında görülmüştür. Çeşitli kültürlerde kötü bakış yoluyla karşısındakine zarar verme gücü belli kişilerle özdeşleştirilmiş, dolayısıyla nazara büyüye benzer bir fonksiyon yüklenmiştir. Bunun yanı sıra birçok insanın potansiyel olarak nazar gücüne sahip bulunduğu, ayrıca kem gözle zarar vermenin kişinin mutlaka kötü niyetli veya bilinçli oluşuna bağlı olmadığı şeklinde görüşler de mevcuttur.

NAZARA KARŞI NELER YAPILIR?

Nazara karşı alınan tedbirler kültürden kültüre farklılık göstermekle birlikte bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından uygulanan ritüellerden başka bazı yaygın uygulamalar da söz konusudur:

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

sizlere brinstagram.com farkıyla sunulmuştur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.